543 Resultat(e)

Name  Alma
Rasse: Agaporniden
Alter: 14 Jahre
Wohnt in: Walluf
Maiskolben: 135
Gib Alma 1 Maiskolben Mhmm... Danke! »

Name  Knöpfchen
Rasse: Agaporniden
Alter: 8 Jahre
Wohnt in: Dortmund
Maiskolben: 135

Name  Clyde
Rasse: Agaporniden
Alter: 17 Jahre
Wohnt in: Walluf
Maiskolben: 135
Gib Clyde 1 Maiskolben Mhmm... Danke! »

Name  Tweety und Lucky
Rasse: Agaporniden
Alter: 7 Jahre
Wohnt in: Berlin
Maiskolben: 55

Name  Nikki
Rasse: Agaporniden
Alter: 3 Jahre Todesdatum03.08.2007
Wohnt in: Sendenhorst
Maiskolben: 141
Gib Nikki 1 Maiskolben Mhmm... Danke! »

Name  Snoopy
Rasse: Agaporniden
Alter: 8 Jahre
Wohnt in: Dortmund
Maiskolben: 135

Name  Sally & Tweek
Rasse: Agaporniden
Alter: 1 Jahr
Wohnt in: Hannover
Maiskolben: 55

Name  Baby
Rasse: Agaporniden
Alter: 14 Jahre
Wohnt in: Neureichenau
Maiskolben: 136
Gib Baby 1 Maiskolben Mhmm... Danke! »

Name  Mika und Lina
Rasse: Agaporniden
Alter: 9 Jahre
Wohnt in: Neureichenau
Maiskolben: 135

Vögel:543